โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2354 6668

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด

350 อาคารธนภัทร ชั้น 4 ซอยรามอินทรา 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0 2117 1721

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด

343/41, 343/42 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0 2943 9452, 0 2943 9289, 0 2105 3480

บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด

428/146 หมู่บ้าน เดอะรีเจ้นท์ สตรีท ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0 2731 2453

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด

215/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2007 7313

ส่งความคิดเห็นของท่านถึงโครงการ